வடக்கு உக்ரைனில் 33 ஆண்டுகளுக்கு முன் கைவிடப்பட்ட ப்ரிப்யாட் நகரம்..: பேய் நகரம் என பெயர் பெற்றது!

வடக்கு உக்ரைனில் 33 ஆண்டுகளுக்கு முன் கைவிடப்பட்ட ப்ரிப்யாட் நகரம்..: பேய் நகரம் என பெயர் பெற்றது!

Related Stories:

>