பெருவில் கோமாளிகள் தின விழா : முகத்தில் சாயம் பூசி, தலையில் கோமாளித் தனமான விக்கை அணிந்து நகைச்சுவையாளர்கள் கலக்கல்

பெருவில் கோமாளிகள் தின விழா : முகத்தில் சாயம் பூசி, தலையில் கோமாளித் தனமான விக்கை அணிந்து நகைச்சுவையாளர்கள் கலக்கல்

Related Stories:

>