பராகுவேயில் கனமழை, வெள்ளத்தால் மக்கள் பாதிப்பு : சுமார் 40,000 பேர் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு வெளியேற்றம்

பராகுவேயில் கனமழை, வெள்ளத்தால் மக்கள் பாதிப்பு : சுமார் 40,000 பேர் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு வெளியேற்றம்

Related Stories:

>