மணிலா விமான நிலையத்தில் போலந்தில் இருந்து கடத்தி வரபட்ட 757 சிலந்திகள் பறிமுதல்

மணிலா விமான நிலையத்தில் போலந்தில் இருந்து கடத்தி வரபட்ட 757 சிலந்திகள் பறிமுதல்

Related Stories: