சைமன் பொலிவார் சர்வதேச பாலத்தின் தடுப்புகளை உடைத்து கொலம்பியாவிற்குள் நுழையும் வெனிசுலா மக்கள்!

சைமன் பொலிவார் சர்வதேச பாலத்தின் தடுப்புகளை உடைத்து கொலம்பியாவிற்குள் நுழையும் வெனிசுலா மக்கள்!

Related Stories:

>