சிட்னியை உலுக்கிய இடி, மின்னலுடன் கூடிய புயல் : ஆயிரக்கணக்கானோர் மின்சாரமின்றி தவிப்பு

சிட்னியை உலுக்கிய இடி, மின்னலுடன் கூடிய புயல் : ஆயிரக்கணக்கானோர் மின்சாரமின்றி தவிப்பு

Related Stories: