பிரதமர் மோடி - மாலத்தீவு அதிபர் சாலேஹ் சந்திப்பு : மாலத்தீவுக்கு இந்தியா 10,000 கோடி நிதியுதவி

× RELATED தியானத்தில் இருந்து வெளியே வந்தார் மோடி