சென்னையின் முக்கிய ஏரிகளின் நீர் இருப்பு நிலவரம்

சென்னை: புழல் ஏரிக்கு நீர்வரத்து 215 கனஅடியாக உள்ளது; 159 கனஅடி நீர் வெளியேற்றம் . சோழவரம் ஏரிக்கு நீர்வரத்து 20 கனஅடியாக உள்ளது; நீர்இருப்பு 831 மில்லியன் கனஅடியாக உள்ளது. கண்ணன்கோட்டை ஏரியில் நீர்இருப்பு 465 மில்லியன் கனஅடியாக உள்ளது.

Related Stories: