2022 ஜனவரி முதல் ஜம்மு காஷ்மீர்-க்கு 1.62 கோடி சுற்றுலா பயணிகள் வந்துள்ளனர்

ஜம்மு காஷ்மீர்: 2022 ஜனவரி முதல் ஜம்மு காஷ்மீர்-க்கு 1.62 கோடி சுற்றுலா பயணிகள் வந்துள்ளதாக காஷ்மீரின் தகவல் மற்றும் மக்கள் தொடர்பு இயக்குனரகம் தெரிவித்துள்ளது. சுதந்திர  இந்தியாவின் வரலாற்றில் 1.62 கோடி சுற்றுலா பயணிகள் காஷ்மீர் வந்தது இதுவே முதன் முறை என தகவல் மற்றும் மக்கள் தொடர்பு இயக்குனரகம் கூறியுள்ளது.

Related Stories: