பி.ஆர்க் படிப்பிற்கான தரவரிசை பட்டியல் வெளியானது: அக்டோபர் 8ம் தேதி முதல் கலந்தாய்வு

சென்னை: பி.ஆர்க் படிப்பிற்கான தரவரிசை பட்டியல் வெளியாகியுள்ளது. அக்டோபர் 8ம் தேதி முதல் கலந்தாய்வு நடைபெறும் என்று அறிவித்துள்ளனர். https://www.tneaonline.org/ என்ற இணையதளத்தில் விவரங்களை அறியலாம்,திருத்தங்கள் இருப்பின் அக்டோபர் 7ம் தேதிக்குள் மேற்கொள்ளலாம் என பொறியியல் மாணவர் சேர்க்கை குழு அறிவித்துள்ளனர்.

Related Stories: