சென்னையில் 22 கேரட் ஆபரணதங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.120 உயர்ந்து ரூ.37,000 க்கு விற்பனை

சென்னை: சென்னையில் 22 கேரட் ஆபரணதங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.120 உயர்ந்து ரூ.37,000 க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. சென்னையில் 22 கேரட் ஆபரணத்தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.15 உயர்ந்து ரூ.4,625 க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. சென்னையில் ஒரு கிராம் வெள்ளியின் விலை 70 காசு அதிகரித்து ரூ.60.00 விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது

Related Stories: