கியூட் நுழைவுத் தேர்வு முடிவு வெளியீடு

டெல்லி: முதுகலை மாணவர் சேர்க்கைக்கான கியூட் நுழைவுத் தேர்வு முடிவுகளை தேசிய தேர்வு முகாமை வெளியிட்டுள்ளது. ஒன்றிய அரசின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள பல்கலைக்கழகங்களில் முதுகலை படிப்பு மாணவர் சேர்க்கைக்கான தேர்வு முடிவு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

Related Stories: