உலகின் மோசமான கழிவறையை தேடி 90 நாடுகள் பயணம்: அதனை நரகத்தின் துளை என்று கூறும் BLOGGGER

லண்டன்: உலகின் மோசமான கழிவறையை தேடி 90 நாடுகள் பயணித்து, ரூ.1.3 கோடி செலவு செய்து இறுதியாக அதனை தஜிகிஸ்தான் நாட்டில் பிரிட்டனைச் சேர்ந்த BLOGGGER கிரஹாம் அஸ்கீ கண்டுபிடித்துள்ளார். அதனை நரகத்தின் துளை என்று குறிப்பிடுவதுதான் சரியாக இருக்கும் என்றும் அஸ்கீ, கழிவறைகள் குறித்து புத்தகமும் எழுதியுள்ளார். 

Related Stories: