மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 382 புள்ளிகள் குறைந்து 59,073 புள்ளிகளில் வர்த்தகம்..!!

மும்பை: மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 382 புள்ளிகள் உயர்ந்து 59,073 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. தேசிய பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் நிஃப்டி 109 புள்ளிகள் குறைந்து 17,608 புள்ளிகளில் வணிகமாகிறது.

Related Stories: