2ம் ஆண்டு பொறியியல் மாணவர்களுக்கான வகுப்புகள் ஆக. 22ல் தொடங்கும்: அண்ணா பல்கலை. அறிவிப்பு

சென்னை: 2ம் ஆண்டு பொறியியல் மாணவர்களுக்கான வகுப்புகள் ஆகஸ்ட் 22ல் தொடங்கும் என அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அறிவித்துள்ளது. டிசம்பர் 21ல் செமஸ்டர் தேர்வு தொடங்கும் என்றும், செமஸ்டர் தேர்வுக்கு பின் மீண்டும் 2023 ஜனவரி 23ல் வகுப்புகள் தொடங்கும் என்றும் தெரிவித்தது.

Related Stories: