காங்கிரஸ் மூத்த தலைவரும் எம்.பி.யுமான சசி தரூருக்கு பிரான்சின் உயரிய விருதான செவாலியர் விருது அறிவிப்பு

பாரிஸ்: காங்கிரஸ் மூத்த தலைவரும் எம்.பி.யுமான சசி தரூருக்கு பிரான்சின் உயரிய விருதான செவாலியர் விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எழுத்து மற்றும் பேச்சாற்றலுக்காக பிரான்ஸ் நாட்டின் உயரிய விருதான செவாலியர் விருதுக்கு சசி தரூர் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்.

Related Stories: