மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 84 புள்ளிகள் குறைந்து 58,303 புள்ளிகளில் வர்த்தகம்..!!

மும்பை: மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 84 புள்ளிகள் குறைந்து, 58,303 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. தேசிய பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் நிஃப்டி 21 புள்ளிகள் குறைந்து, 17,376 புள்ளிகளில் வணிகமாகிறது.

Related Stories: