மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 315 புள்ளிகள் உயர்ந்து 54,066 புள்ளிகளில் வர்த்தகம்..!!

மும்பை: மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 315 புள்ளிகள் உயர்ந்து 54,066 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. தேசிய பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் நிஃப்டி 107 புள்ளிகள் உயர்ந்து 16,097 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது.

Related Stories: