பள்ளி வளாகத்தில் அனைவரும் கட்டாயம் மாஸ்க் அணிய வேண்டும்: பள்ளிக்கல்வித்துறை

சென்னை: பள்ளி வளாகத்தில் அனைவரும் கட்டாயம் மாஸ்க் அணிய வேண்டும். வெப்ப பரிசோதனை கருவி மூலம் பரிசோதித்த பின்னரே உள்ளே அனுமதிக்க வேண்டும் என பள்ளிக்கல்வித்துறை தெரிவித்துள்ளது. வகுப்பறைகளில் உரிய காற்றோட்டம் அமைந்திருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் உத்தரவிட்டுள்ளது.

Related Stories: