ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் இருந்து 3 செயற்கைகோள்களுடன் விண்ணில் பாய்ந்தது PSLV C -53 ராக்கெட்

ஸ்ரீஹரிகோட்டா: செயற்கைகோள்களுடன் PSLV C -53 ராக்கெட் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் இருந்து விண்ணில் ஏவப்பட்டது. ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவான் விண்வெளி மைய 2-வது ஏவுதளத்தில் இருந்து விண்ணில் பாய்ந்தது. 365 கிலோ எடை கொண்ட டி.எஸ்.இ.ஓ.செயற்கைக்கோள் புவியை துல்லியமாக புகைப்படம் எடுக்கும் திறன் கொண்டது.

Related Stories: