ஆதார் அட்டையுடன் முழு எண்ணையும் அளிக்க வேண்டாம் என்ற சுற்றறிக்கையை திரும்ப பெற்றது UIDAI

டெல்லி: ஆதார் அட்டையுடன் முழு எண்ணையும் அளிக்க வேண்டாம் என்ற சுற்றறிக்கையை UIDAI திரும்ப பெற்றது. ஆதார் அட்டையை எப்போதும் போல் பயன்படுத்தலாம் எனவும் விளக்கம் அளித்துள்ளது.

Related Stories: