உக்ரைன் போரில் ரஷ்யா வெல்லாது: ஜெர்மன் அதிபர் ஒலாப் ஸ்கோல்ஸ் கருத்து

பெர்லின்: உக்ரைனில் அமைதி உருவாக புதின் அனுமதிக்க மாட்டார். உக்ரைன் போரில் ரஷ்யா வெற்றி பெறாது; தனது நோக்கத்தில் புதின் தோற்றுவிட்டார் என ஜெர்மன் அதிபர் ஒலாப் ஸ்கோல்ஸ் கருத்து தெரிவித்தார்.

Related Stories: