மும்பை பங்குச்சந்தை சென்செக்ஸ் குறியீட்டு எண் 201 புள்ளிகள் அதிகரித்து 54,254-ஆக வர்த்தகம்..!!

மும்பை: மும்பை பங்குச்சந்தை சென்செக்ஸ் குறியீட்டு எண் 201 புள்ளிகள் அதிகரித்து 54,254 ஆக வர்த்தகமாகி வருகிறது. தேசிய பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் நிஃப்டி 71 புள்ளிகள் அதிகரித்து 16,196 ஆக  வர்த்தகமாகிறது.

Related Stories: