எருமை அபிவிருத்தி மையம் கட்டப்படும் இடத்தில் கொட்டும் மழையில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் ஆய்வு

உதகை: எருமை அபிவிருத்தி மையம் கட்டப்படும் இடத்தில் கொட்டும் மழையில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் ஆய்வு மேற்கொண்டுள்ளார். தோடர் இன மக்களின் வீடுகளுக்குச் சென்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்  அவர்களின் குறைகளை கேட்டறிந்தார்.

Related Stories: