ஜப்பானில் இபராக்கி மாகாணத்தில் அந்நாட்டு நேரப்படி பகல் 12.24க்கு சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம், ஜப்பான் வானிலை ஆய்வு நிறுவனம் தகவல்

ஜப்பான்: ஜப்பானில் இபராக்கி மாகாணத்தில் அந்நாட்டு நேரப்படி பகல் 12.24க்கு சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. 30 கி.மீ. காலத்தில் மாயம் கொண்டிடுந்தா நீலநடுக்கத்தின் டிருந்த ரிக்டரில் 5.8 ஆக பதிவாகி உள்ளது. நிலநடுக்கம் இபராக்கி மற்றும் ஃபுகுஷிமா மாகாணங்களில் உணரப்பட்டதாக ஜப்பான் வானிலை ஆய்வு நிறுவனம் தகவல் தெரிவித்துள்ளது.  

Related Stories: