மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 1,016 புள்ளிகள் உயர்ந்து, 53,808 புள்ளிகளில் வணிகம்

மும்பை: மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 1,016 புள்ளிகள் உயர்ந்து, 53,808 புள்ளிகளில் வணிகமாகிறது. தேசிய பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் நிஃப்டி 319 புள்ளிகள் உயர்ந்து, 16,129 என்ற புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகிறது.

Related Stories: