மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 1,416 புள்ளிகள் சரிந்து 52,792 என்ற புள்ளிகளில் வர்த்தகம் நிறைவு..!!

மும்பை: மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 1,416 புள்ளிகள் சரிந்து 52,792 என்ற புள்ளிகளில் வர்த்தகம் நிறைவு பெற்றது. தேசிய பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் நிஃப்டி 430 புள்ளிகள் சரிந்து 15,809 என்ற புள்ளிகளில் வர்த்தகம் நிறைவு பெற்றது.

Related Stories: