ஐ.டி.ஐ. தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கு 10, 12ம் வகுப்புகளுக்கு இணையான சான்றிதழ் வழங்க அரசாணை வெளியீடு..!!

சென்னை: ஐ.டி.ஐ. தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கு 10, 12ம் வகுப்புகளுக்கு இணையான சான்றிதழ் வழங்க அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. 8ம் வகுப்பு முறையாக படித்து தொழிற் பயிற்சி நிலையங்களில் சான்றிதழ் பெற்றவர்களுக்கு 10ம் வகுப்புக்கு இணையான சான்றிதழ் வழங்கப்படும். 10ம் வகுப்பு முறையாக படித்து தொழிற் பயிற்சி நிலையங்களில் சான்றிதழ் பெற்றவர்களுக்கு 12ம் வகுப்புக்கு இணையான சான்றிதழ் வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Related Stories: