மும்பை பங்குச் சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 1000 புள்ளிகள் வீழ்ச்சி

மும்பை: மும்பை பங்குச் சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 1000 புள்ளிகள் வீழ்ச்சி அடைந்துள்ளது. சென்செக்ஸ் 1105 புள்ளிகள் வீழ்ச்சி அடைந்து 56,752 புள்ளிகளில் வர்த்தகம் தொடங்கியது. தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டு எண் நிஃப்டி 325 புள்ளிகள் குறைந்து 16,952 புள்ளிகளில் வர்த்தகம் தொடங்கியது.

Related Stories: