மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீடான சென்செக்ஸ் 1,515.35 புள்ளிகள் சரிந்து 57,521.83 புள்ளிகளில் வர்த்தகம்

மும்பை: மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீடான சென்செக்ஸ் 1,515.35 புள்ளிகள் சரிந்து 57,521.83 புள்ளிகளில் வர்த்தகம் நடைபெற்று வருகிறது. தேசிய பங்குச்சந்தை குறியீடான நிஃப்டி 437.80 புள்ளிகள் சரிந்து 17,179.35 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தில் உள்ளது.

Related Stories: