மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ் 500 புள்ளிகள் சரிந்து 58,536 புள்ளிகளில் வணிகம்

மும்பை : மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ் 500 புள்ளிகள் சரிந்து 58,536 புள்ளிகளில் வணிகமாகிறது. தேசிய பங்குச்சந்தை குறியீட்டெண் நிஃப்டி 155 புள்ளிகள் குறைந்து 17,461 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகிறது.

Related Stories: