மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 554 புள்ளிகள் சரிந்து 60,754 புள்ளிகளுடன் வர்த்தகம்

மும்பை: மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 554 புள்ளிகள் சரிந்து 60,754 புள்ளிகளுடன் வர்த்தகமானது. தேசிய பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் நிஃப்டி 195 புள்ளிகள் சரிந்து 18,113 புள்ளிகளுடன் வர்த்தகம் நிறைவு பெற்றது.

Related Stories: