சென்செக்ஸ் 234 புள்ளிகள் சரிவு: 61,073 புள்ளிகளில் வர்த்தகம்

மும்பை: மும்பை பங்குச்சந்தை சென்செக்ஸ் 234 புள்ளிகள் சரிந்து 61,073 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகின்றது. தேசிய பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் நிஃப்டி 82 புள்ளிகள் சரிந்து 18,226 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகின்றது.

Related Stories: