ராணுவம் உள்ளிட்ட துறைகளில் இந்தியா - ரஷ்யா இடையே பல்வேறு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகின

டெல்லி: ராணுவம் உள்ளிட்ட துறைகளில் இந்தியா - ரஷ்யா இடையே பல்வேறு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகின. இந்திய பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங், ரஷ்ய பாதுகாப்பு அமைச்சர் செர்ஜெய் ஷோய்கு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்து செய்தனர்.

Related Stories:

More