மதுரையில் தடுப்பூசி செலுத்தாதவர்களை கண்காணித்து தடுப்பூசி செலுத்த ஆட்சியர் உத்தரவு

மதுரை: மதுரையில் தடுப்பூசி செலுத்தாதவர்களை கண்காணித்து அவர்கள் செல்லும் இடங்களில் தடுப்பூசி செலுத்த உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. மக்கள் செல்லும் இடங்களில் முகாம்கள் அமைத்து தடுப்பூசி செலுத்த மதுரை ஆட்சியர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

Related Stories:

More