மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 198 புள்ளிகள் உயர்வு

மும்பை : மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 198 புள்ளிகள் உயர்ந்து 58,664 புள்ளிகளானது. தேசியப் பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் நிஃப்டி 87 புள்ளிகள் உயர்ந்து 17,503 புள்ளிகளில் வர்த்தகம் நிறைவடைந்தது.

Related Stories:

More