மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 210 புள்ளிகள் சரிந்து 58,805 புள்ளிகளில் வர்த்தகம்..!!

மும்பை: மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 210 புள்ளிகள் சரிந்து 58,805 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. தேசிய பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் நிஃப்டி 49 புள்ளிகள் சரிந்து 17,535 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது.

Related Stories:

>