இன்றைய மின்தடை: காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை

திருத்தணி: திருத்தணி நகரம், அகூர், பொன்பாடி, லட்சுமாபுரம், சின்னகடம்பூர், மத்துார், பூனிமாங்காடு, என்என் கண்டிகை, வெங்கடாபுரம், சிவாடா, அருங்குளம், குன்னத்துார், மாமண்டூர், விஎன் கண்டிகை, அத்திமாஞ்சேரி பேட்டை, கர்லம்பாக்கம், பெருமாநல்லுார், நொச்சிலி, கோணசமுத்திரம், பள்ளிப்பட்டு, சாணாகுப்பம், நெடியம், கொளத்துார், புண்ணியம், பொதட்டூர்பேட்டை, சொராக்காய் பேட்டை, காக்களூர், பாண்டரவேடு, மேலப்பூடி, அம்மனேரி, கொண்டாபுரம், ஆர்கே பேட்டை, செல்லாத்துார், கிருஷ்ணா குப்பம், அம்மையார்குப்பம் தெற்கு பகுதி, கதனநகரம், ஜனகாராஜகுப்பம், ஆர்எம் குப்பம், பாலாபுரம், வீரமங்கலம்.

திருவள்ளூர்: ஜேஎன் சாலை, பெரும்பாக்கம், ஐசிஎம்ஆர் பின்புறம், சிவி நாயுடு சாலை, பூங்கா நகர், ஐஆர்என் பின்புறம், புங்கத்தூர், எஸ்பி அலுவலகம் பின்புறம், சேலை, ஏகாட்டூர், வெங்கத்தூர், மேல்நல்லாத்தூர், ராஜாஜிபுரம், பெரியகுப்பம், மணவாளநகர்,

ஒண்டிக்குப்பம், பாப்பரம்பாக்கம், ராமஞ்சேரி, கீழ்நல்லாத்தூர், இளுப்பூர், கொப்பூர், பாண்டூர், பட்டரை பெரும்பத்தூர்.

Related Stories:

>