மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 53,400,புள்ளிகளை கடந்து புதிய சாதனை

மும்பை: மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 53,400,புள்ளிகளை கடந்து புதிய சாதனை படைத்துள்ளது. மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 423புள்ளிகள் உயர்ந்து 53,377 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது.

Related Stories:

>