மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 300 புள்ளிகளுக்கு மேல் உயர்வு

மும்பை: மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 300 புள்ளிகளுக்கு மேல் உயர்ந்து 52,890 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகியுள்ளது. தேசிய பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் நிஃப்டி 98 புள்ளிகள் உயர்ந்து 15,860 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது.

Related Stories:

>