சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.8 உயர்ந்து ரூ.36,080 க்கு விற்பனை

சென்னை: சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.8 உயர்ந்து ரூ.36,080 -க்கு விற்பனை செயய்யப்படுகிறது. தங்கத்தின் விலை ஒரு கிராம் ரூ. 4,510-க்கு விற்பனையாகிறது. சென்னையில் சில்லறை வர்த்தகத்தில் ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.72 க்கு விற்பனை செயய்யப்படுகிறது.

Related Stories:

>