சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.128 உயர்ந்து ரூ.36,048க்கு விற்பனை

சென்னை: சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.128 உயர்ந்து ரூ.36,048-க்கு விற்பனை செயய்யப்படுகிறது. தங்கத்தின் விலை கிராமிற்கு ரூ.16 உயர்ந்து 4,506-க்கு விற்பனையாகிறது. சென்னையில் சில்லறை வர்த்தகத்தில் ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.72.30க்கு விற்பனை செயய்யப்படுகிறது.

Related Stories:

>