சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.320 குறைந்து ரூ.35,920க்கு விற்பனை

சென்னை: சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.320 குறைந்து ரூ.35,920க்கு விற்பனை செயய்யப்படுகிறது. தங்கத்தின் விலை கிராமிற்கு ரூ.40 குறைந்து 4,490க்கு விற்பனையாகிறது. சென்னையில் சில்லறை வர்த்தகத்தில் ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.71.60க்கு விற்பனை செயய்யப்படுகிறது.

Related Stories:

>