மட்டன் கபாப்

எப்படிச் செய்வது?

Advertising
Advertising

முதலில் அரைக்க எடுத்துக்கொண்டதை, நன்றாக பிசைந்து கொள்ளவும். பின்னர் அதனை ஒரு குச்சியில் நீளவாக்கில் உருட்டி கொள்ளவும். பின்பு தோசைக்கல்லில் நன்கு வறுத்து எடுக்கவும்.