மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ் 358 புள்ளிகள் உயர்ந்து வர்த்தகம்

மும்பை: மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ் 358 புள்ளிகள் உயர்ந்து 52,933 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. தேசிய பங்குச்சந்தை குறியீட்டெண் நிஃ ப்டி 110 புள்ளிகள் உயர்ந்து 15,856 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது.

Related Stories:

>