மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 52,864 புள்ளிகளை தொட்டு புதிய சாதனை

மும்பை: மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 52,864 புள்ளிகளை தொட்டு புதிய சாதனை படைத்துள்ளது. தொடக்க நேர வர்த்தகத்தில் சென்செக்ஸ் 313 புள்ளிகள் அதிகரித்து 52,864 புள்ளிகளை எட்டியுள்ளது. தேசிய பங்குச்சந்தை குறியீட்டு என நிஃப்டி 86 புள்ளிகள் அதிகரித்து 15,898 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகியுள்ளது.

Related Stories:

>