மும்பை பங்குச்சந்தை சென்செக்ஸ் 84 புள்ளிகள் உயர்ந்து 49,746 புள்ளிகளில் வர்த்தகம்

மும்பை: மும்பை பங்குச்சந்தை சென்செக்ஸ் 84 புள்ளிகள் உயர்ந்து 49,746 புள்ளிகளில் வர்த்தகம் தொடங்கியுள்ளது. தேசிய பங்குச்சந்தை நிஃப்டி 54 புள்ளிகள் உயர்ந்து 14,879 புள்ளிகளில் வர்த்தகம் தொடங்கியுள்ளது.

Related Stories:

>