மும்பை பங்குச்சந்தை சென்கெக்ஸ் 700, தேசிய பங்குச்சந்தை நிஃப்டி 200 புள்ளிகளுக்கு மேல் உயர்வு

மும்பை: மும்பை பங்கு சந்தையின் சென்செக்ஸ் 700 புள்ளிகளுக்கு மேல் உயர்வு வர்த்தகமாகியுள்ளது. மும்பை  தேசிய பங்கு சந்தையின் நிஃப்டி 200 புள்ளிகளுக்கு மேல் அதிகரித்து வணிகமாகிறது.

Related Stories:

>