ஹோப் விண்கலம் அனுப்பிய செவ்வாய் கிரகத்தின் படத்தை ஐக்கிய அமீரகம் வெளியிட்டது

ஐக்கிய அமீரக விண்கலம் எடுத்து அனுப்பிய செவ்வாய் கிரகத்தின் படத்தை அந்த நாடு முதல்முறையாக வெளியிட்டது.

Related Stories:

>