போடோ மற்றும் போடோ அல்லாதவர்கள் என்ற பெயரில் சச்சரவுகளைத் தூண்டுவதை தயவுசெய்து அடையாளம் காணவும்: உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா

கொக்ராஜரில்: அசாமி மற்றும் அசாமி அல்லாதவர்கள், போடோ மற்றும் போடோ அல்லாதவர்கள் என்ற பெயரில் சச்சரவுகளைத் தூண்டுவதை தயவுசெய்து அடையாளம் காணவும் என உள்துறை அமைச்சர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார். அவர்கள் எங்கள் வளர்ச்சிக்காக அதைச் செய்யவில்லை, ஆனால் அரசியல் விளையாடுகிறார்கள் என அமித் ஷா தெரிவித்துள்ளார். அஸ்ஸாம் மக்கள் அத்தகையவர்களுக்கு ஒரு பாடம் கற்பிக்க வேண்டிய நேரம் இது என கொக்ராஜரில் உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா

Related Stories:

>